Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Danymi osobowymi gromadzonymi przez Sklep Internetowy zarządza Team Kinguin S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50/515 00-695 Warszawa.  Team Kinguin S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców, numer rejestracyjny KRS 0000690595, kapitał zakładowy w pełni opłacony 100.000,00 PLN. Email: [email protected] 

Team Kinguin S. A. przykłada szczególną uwagę do ochrony interesów osób, których dane osobowe są gromadzone.  Team Kinguin S.A. w szczególności zapewnia, że dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133, pozycja 833, z późniejszymi zmianami).

CEL I SKALA GROMADZENIA DANYCH

Team Kinguin S. A. gromadzi dane osobowe w celu świadczenia usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub poprzez Umowę Sprzedaży Produktu, podpisaną i sfinalizowaną z Klientem poprzez doręczenie mu produktu.

W przypadku klientów, który wybrali dostawę Produktu za pośrednictwem kuriera, Team Kinguin S. A. udostępnia dane osobowe Klienta w wymiarze niezbędnym do zrealizowania dostawy. Dane są udostępniane firmie DPD Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł.

Udostępnianie twoich danych osobowych jest dla Team Kinguin S. A. niezbędne w celu realizacji usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy oraz do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem.

Następujące dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Team Kinguin S. A.: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy, numer konta bankowego (w przypadku zapłaty przelewem bankowym), numer identyfikacji podatkowej NIP (dotyczy tylko Klientów działających jako przedsiębiorstwa).

Dane zawarte w plikach Cookies są automatycznie gromadzone przez Kinguin Poland sp. z o.o. Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapisywanie wyborów Klienta w Koszyku). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Kliencie Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość deaktywacji gromadzenia danych w plikach Cookies poprzez edycję ustawień przeglądarki internetowej.

INFORMACJE HANDLOWE – NEWSLETTER

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]    

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane w formie plików tekstowych. Są wysyłane przez serwer i zapisywane w imieniu Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy (na twardym dysku lub karcie pamięci smartfona).

WYKORZYSTANIE COOKIES

Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy są bezpieczne i nie w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzenia lub oprogramowania Użytkownika.

Pliki Cookies są wykorzystywane do:

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Sklep Internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Większość przeglądarek internetowych domyślnie zapisuje pliki Cookies. Klient może ustalić warunki korzystania z plików Cookies poprzez konfigurację ustawień przeglądarki. Klient może, na przykład, ograniczyć lub wyłączyć automatyczne zapisywanie plików Cookies. Taki krok może jednak mieć wpływ na niektóre funkcje Sklepu Internetowego – na przykład składanie zamówienia lub założenie konta mogą okazać się niemożliwe.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu, włącznie z dostarczeniem danych osobowych, jest w pełni dobrowolne. Klient, do którego należą dane, podejmuje świadomą, osobistą decyzję odnośnie korzystania z usług  Team Kinguin S.A.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych i dostosować je / edytować / poprawić. Każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania informacji zgromadzonych w bazie danych Team Kinguin S. A. Oznacza to w szczególności prawo do żądania uzupełnienia, aktualizacji, poprawiania danych osobowych, jak również tymczasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania, lub kompletnego wykasowania danych w przypadku, gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zgromadzone z naruszeniem prawa. Możliwość ta zachodzi również w przypadku, gdy zgromadzone dane nie są już potrzebne. Wówczas Klient powinien wysłać email w tej sprawie na adres [email protected] .     

KOŃCOWE OŚWIADCZENIA

Sklep Internetowy może zawierać linki do innych stron. Team Kinguin S.A. nie bierze odpowiedzialności za politykę prywatności przyjętą na tych stronach. Powyższy dokument polityki prywatności odnosi się wyłącznie do Sklepu Internetowego zarządzanego przez Team Kinguin S. A..

Team Kinguin S. A. implementuje środki techniczne i organizacyjne wystarczające do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Szczególne środki są podejmowane w celu zapobiegania udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym, żądaniu dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione , przetwarzaniu danych w sposób naruszający zasady, jak również zmianie, utracie, uszkodzeniu czy usunięciu danych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają Warunki użytkowania Sklepu Internetowego, a także adekwatne przepisy polskiego prawa.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wprowadzenie. Informacje ogólne.

1. Niniejszy dokument określa zasady wykonywania transakcji w Sklepie Internetowych Team Kinguin S.A., dostępnym pod adresem www.dv1.gg . Sklep Internetowy jest zarządzany przez Team Kinguin S.A..

2. Definicje:

3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku około południa, za wyjątkiem dni, które są określonymi ustawowo dniami wolnymi od pracy.

4. Informacje udzielane przez Sklep Internetowy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć liczbę Produktów dostępnych w obniżonych cenach w Sklepie Internetowym.

6. Klientów obowiązuje zakaz przesyłania treści, które mogą zostać uznane za nielegalne lub naruszające zasady interakcji społecznych.

II. Rejestracja i warunki składania Zamówień

1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:

2. Dane wymagane do wydania faktury VAT mogą zostać dostarczone przez Klienta podczas składania Zamówienia, jeśli faktura jest wymagana przez Klienta.

3. Klient rejestruje się tylko raz. Do następnych Zamówień w Sklepie Internetowym wykorzystuje ten sam login i hasło, które zostały podane podczas rejestracji.

4. Login i hasło są poufne. Jeżeli Klient ujawni te informacje osobom trzecim, ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Team Kinguin S. A. nie ponosi odpowiedzialności w takich przypadkach.

5. Aktualizacja danych osobowych podanych podczas rejestracji jest możliwa po podaniu przez Klienta loginu i hasła. Klient jest odpowiedzialny za aktualizację danych osobowych. Klient jest odpowiedzialny również za wszelkie konsekwencje wynikłe z braku aktualizacji.

6. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że uznaje niniejsze Warunki użytkowania i akceptuje je.

III. Finalizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży Produktu.

2. Płatność za Produkt i Koszty wysyłki Produktu może być zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

3. Sposoby finalizacji płatności mogą zmienić się zgodnie z informacjami podanymi na stronie Sklepu Internetowego (w zgodzie z punktem 4. Warunków użytkowania).

4.  Czas na finalizację Zamówienia jest liczony od chwili otrzymania środków pieniężnych.

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dalszej weryfikacji danych osobowych Klienta, np. w drodze rozmowy telefonicznej lub przez email.

6.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia finalizacji Zamówienia, jeśli:

7. Składanie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

8. Produkt zamówiony przez Klienta jest dostarczany do Klienta przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży – rachunkiem lub fakturą VAT, która może zostać wydana na życzenie Klienta. Faktura VAT będzie wydana pod warunkiem, że niezbędne informacje zostaną podane podczas składania Zamówienia.

9. Jakiekolwiek umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego są przechowywane w skarbcu Sklepu Internetowego przez przynajmniej trzy miesiące od daty zawarcia każdej umowy. Każdy Klient ma dostęp do wszystkich Umów Sprzedaży Produktów, które zawarł ze Sprzedawcą w trzech ostatnich miesiącach.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do Produktu do chwili otrzymania zapłaty od Klienta w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie Warunki użytkowania.

11. Warunki Umowy Sprzedaży Produktu określają: niniejszy dokument Warunki użytkowania, aktualne przepisy prawa oraz wszelkie indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady finalizowania płatności

Możesz skorzystać z systemów PayU lub PayPal w celu sfinalizowania płatności.

V. Dostawa zamówionego Produktu

1. Sprzedawca korzysta z przesyłki kurierskiej do wysyłki zamówionego Produktu lub Produktów.

2. Aktualne koszty dostawy Produktu będą udostępnione na stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Wysyłka i płatności. 

3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Produktu niewynikające z winy Sprzedawcy, chyba że odpowiedzialność taka jest narzucona przez prawo.

4. Wszystkie przesyłki kurierskie są kontrolowane przez Sprzedawcę i zapakowane w specjalną folię z logiem Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przez Klienta przesyłki z uszkodzoną folią (w wyniku prawdopodobnej interwencji osób trzecich), Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki.

VI.  Wycofanie się z Umowy Sprzedaży Produktu. Wymiana zakupionego Produktu

1. Jako konsument, Klient zawierający umowę na odległość ma prawo do wycofania się z niej bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W takim przypadku Klient powinien natychmiast zwrócić Produkt w nienaruszonym stanie. Prawo do wycofania się z Umowy Sprzedaży Produktu nie dotyczy Klientów, którzy złożyli zamówienie na Produkt nieprefabrykowany, wytworzony na zamówienie, spełniający jego indywidualne potrzeby.

2. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, wystarczy, aby Klient wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu, w sposób określony w punkcie VI. 1., zarówno Sprzedawca, jak i Klient są zobligowani do zwrócenia wszystkich przedmiotów otrzymanych od drugiej strony na podstawie umowy tj. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji – bez ponoszenia jakichkolwiek  dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Wymiana zakupionego Produktu  jest możliwa wyłącznie w ramach wymiany   na Produkt tego  samego rodzaju, gatunku i  w tym samym kolorze, ale w innym rozmiarze  – o ile taki rozmiar jest dostępny  ale w Sklepie Internetowym. Wymiana odbywa się w następujący sposób:

7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania mogące obniżyć wartość Produktu. Są to działania zakładające wykorzystanie Produktu w sposób niezgodny z jego charakterem, funkcją i atrybutami. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VII. Zażalenia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientowi Produktu w nieskazitelnym stanie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przed konsumentem w przypadku posiadania przez Produkt wady fizycznej lub prawnej (gwarancja). Konsument posiada gwarancję usunięcia wady, wymiany Produktu na pozbawiony wad, obniżenia ceny lub wycofania się z Umowy Sprzedaży Produktu.

2. Prawo do złożenia zażalenia ma zastosowanie tylko w przypadku konsumentów. Gwarancja nie ma zastosowania do żadnych ustaleń pomiędzy Klientem (ale nie konsumentem) i Sprzedawcą.

3. Zażalenie należy kierować na adres mailingowy lub emailowy podany w sekcji Kontakt. Aby usprawnić procedurę składania zażalenia, rzeczony Produkt powinien jednocześnie zostać zwrócony wraz z dowodem sprzedaży i treścią zażalenia. Klient-konsument potrzebujący wsparcia w związku z procedurą składania zażalenia może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

4. W formularzu zażalenia Klient powinien zawrzeć informacje kontaktowe, np. numer telefonu lub adres e mail.

5. Sprzedawca przetwarza zażalenie nie dłużej niż przez 14 dni.

6. Zależnie od drogi, którą zażalenie zostało złożone przez Klienta, informacje o przetwarzaniu zażalenia zostaną przekazane Klientowi przez Sprzedawcę tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z niewłaściwego złożenia Zamówienia lub naruszenia Warunków użytkowania przez Klienta. Dotyczy to zwłaszcza niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia.

2. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami i zgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do strat i nie obejmuje żadnych utraconych korzyści. Nie może także przekroczyć Ceny Produktu zamówionego przez Klienta.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe dostarczane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych.

2. Skala i cele przetwarzania danych osobowych są determinowane przez zakres umów i ilość dostarczonych danych osobowych (zwłaszcza danych osobowych pochodzących z wypełnionych formularzy). Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących informacji: adres email, adres domowy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres IP.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. a)spełnienia wymogów prawa;
  2. b)realizacji zamówienia. Także do świadczenia usług online, rozpatrywania zażaleń i wykonywania innych czynności wymienionych w Warunkach użytkowania.
  3. c)umożliwienia Sprzedawcy działań marketingowych w postaci promocji i wyprzedaży, a także przesyłania newslettera o najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach).

4. Dostarczenie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Jednakże bez odznaczenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jako czynności obowiązkowej Sprzedawca nie będzie w stanie świadczyć usług i sfinalizować Umowy Sprzedaży Produktu.

5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą w każdej chwili zostać wycofane przez Klienta. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez wysłanie żądania na adres e mail Sprzedawcy lub fizyczny adres Sprzedawcy, podany w niniejszych Warunkach użytkowania.

6. W przypadkach wymienionych w punkcie 3, podpunkt “a”, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędna do realizacji zgodnych z prawem działań, jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych. W przypadkach wymienionych w punkcie 3, podpunktach “b” i “c”, podstawa taka jest uznawana za autoryzację do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do spełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez podmioty, które otrzymują dane osobowe. Także wymagana jest zgoda Klienta.

7. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie w celu sfinalizowania Zamówienia i umów dostawcy usług internetowych (ze współpracującymi ze Sprzedawcą firmami transportową i świadczącą usługi księgowe). Dane osobowe gromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępniane:

8. Udostępnianie danych osobowych Klienta podmiotom nieupoważnionym może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Klienta, do którego należą dane.

9. Klienci mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w bazach danych . Prawo to dotyczy w szczególności:

10. Strona internetowa może przechowywać zapytania http. Z tego powodu niektóre informacje mogą być zapisywane w plikach log serwera. Mogą one zawierać: adres IP komputera, z którego zapytanie zostało wysłane, nazwę stanowiska Klienta (identyfikacja http), datę i czas rejestracji Klienta w systemie, datę i czas otrzymania zapytania, liczbę bajtów wysłanych przez serwer, adres URL strony internetowej odwiedzanej przez Klienta przed odwiedzeniem Sklepu Internetowego (tylko w przypadkach, kiedy Klient wszedł do Sklepu Internetowego przez wbudowany link), informacje o przeglądarce internetowej Klienta, informacje o wszelkich błędach, które nastąpiły podczas transakcji http.

11. Logi serwera mogą być gromadzone jako podstawa właściwego zarządzania serwerem. Wyłącznie osoby uprawnione do zarządzania systemem IT mają dostęp do tych informacji.

12. Pliki log mogą być analizowane w celu tworzenia statystyk przepływu serwera, jak również wszelkich błędów. Klienci nie są identyfikowani w procesie tworzenia takich informacji.

X. Postanowienia końcowe

1. Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnej chwili.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do Warunków użytkowania, Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez wiadomość wyświetlaną na początku strony Sklepu Internetowego przez 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym, włącznie z elementami grafiki, kompozycją tych elementów, znakami towarowymi i innymi, są wyłączną własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim oraz prawem ochrony własności przemysłowej. Wykorzystanie materiałów należących do Sklepu Internetowego w dowolnej formie wymaga każdorazowej zgody Sprzedawcy.

4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą Klient ma prawo zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, w celu rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy Sprzedaży Produktu, którą zawarli Klient i Sprzedawca.  Klient-konsument może również żądać usług mediacyjnym lub rozstrzygnięcia sporu w innym sądzie polubownym (co oznacza wykorzystanie innych sposobów rozstrzygnięcia sporu). W takim przypadku Klient musi dostarczyć Sprzedawcy wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, wnioskując o rozstrzygnięcie sporu w sądzie pojednawczym. Jeśli przyczyną sporu jest wada Produktu, korzystanie z usług sądu konsumenckiego jest możliwe jedynie po zakończeniu procedury zażalenia ze Sprzedawcą. Organy przeprowadzające takie procedury, jak również strony internetowych tych organów, zawierają szczegółowe informacje o dostępności wyżej wymienionych procedur. W innych przypadkach należy określić sąd właściwy do rozstrzygnięcia danego konfliktu, w odniesieniu do Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 101 z późniejszymi zmianami). Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (który nie jest konsumentem) będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

Zaktualizowano  30 września 2020 roku